”På en rejse i Afrika mødte jeg en fyr på én af de danske ambassader. Vi kom i snak, og da jeg spurgte ham, hvad han lavede, svarede han: Jeg er læge uden grænser. Det var en meget fin definition, og jeg tror, at mange lærere på efterskolerne har det på samme måde. De er ikke bare lærere. De er efterskolelærere. Det er en del af deres identitet.”
Sådan siger Efterskoleforeningens nyvalgte formand Torben Vind Rasmussen, som har et mål om, at alle skoler og lærere skal være en del af Efterskoleforeningens fællesskab.
”Der skal være en stolthed over at være en del af noget større. Derfor skal vi som bestyrelse gøre en stor indsats for at få alle skoler med,” siger han.

Tættere kontakt med regionerne
Som sit første træk som formand ønsker han derfor at se på strukturen mellem bestyrelse og skoler. Og her skal regionerne tænkes mere ind end hidtil.
”Det er vigtigt, at alle føler sig som en del af deres region. Nogle regioner har allerede et højt aktivitetsniveau, og det er min fornemmelse, at det får skolerne og deres ansatte til at føle sig tættere forbundet og være en del af noget større”.
Bestyrelsen har derfor på sit første bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts sat regionerne på dagsordenen for det kommende år. Udvalget, der bliver nedsat til formålet, melder ud, når det er klar med konkrete initiativer.

Bæredygtighed
Et andet tema, som bestyrelsen i Efterskoleforeningen, vil sætte fokus på det kommende år er bæredygtighed. Det seneste år er klimaet for alvor kommet på dagsordenen efter rekordvarme og mere politisk opmærksomhed. Torben Vind Rasmussen understreger, at alle skoler har deres egen måde at arbejde med bæredygtighed på, og sådan skal det være. Det vil bestyrelsen ikke blande sig i.
”Men vores opgave er at røre i gryden, så vi får den enkelte skole til at tænke over, hvad den vil og kan. Vi skal altså stille spørgsmålene og ikke komme med svarene,” siger Torben Vind Rasmussen og understreger, at også her er inspiration og samarbejde vigtigt. Efterskolernes Verdensmålsfestival Fælles Forandring kan ikke løftes af én skole, Energifestivalen kan ikke løftes af én skole, og det samme er tilfældet med Folkemødet og Ungdomshøjen
”Derfor er det vigtigt, at nogle løfter i flok, og at vi som forening stimulerer og støtter op om de projekter, der vokser på skolerne,” siger han.

Idé: Netværk for forstandere
Torben Vind Rasmussen har andre initiativer i tankerne som ny formand. Bl.a. en idé om et nyt netværk for alle forstandere. Et netværk, som foreningens bestyrelse kan sparre med, og som han mener kan være med til at indfri målet om at få alle skoler til at føle sig som en del af Efterskoleforeningen.
”Jeg vil gerne stimulere vores skoler til at kigge rundt i deres nabolag og tænke over, om der er nogen skoler, som ikke er så meget med i fællesskabet. Ring til hinanden, brug hinanden, hjælp hinanden,” siger den nyvalgte formand og understreger:

”Men idéen om et formaliseret netværk, hvor vi kan mødes og inspirere hinanden i et særligt forum tiltaler mig også. Det kan f.eks. være på et endags-topmøde, så forstanderne ikke skal sætte flere dage af til det i en travl hverdag ” siger Torben Vind Rasmussen og roser bl.a. vejlederkonferencen, formandsmøderne og lederkonferencen for at skabe gode netværk for særlige faggrupper.

Læreruddannelsen mangler nærvær
Det seneste år har kommunikation fyldt meget i bestyrelsens arbejde, og en arbejdsgruppe har været igennem hele kommunikationsstrategien og de enkelte kommunikationsplatforme. Ønsket er bl.a. mere gennemslagskraft og komme bredere ud i debatter om ungdomskultur og uddannelsespolitik.
I et interview med Politikens Skoleliv sidste uge kom Torben Vind Rasmussen ind på undervisningen i folkeskolen. Han mener bl.a., at undervisningskulturen på læreruddannelsen mangler nærvær mellem lærer og elev.
”Vi kan mærke det på de praktikanter, vi får ud, og det synes jeg, der bør gøres noget ved. Det er en tradition, vi vægter meget højt på efterskolerne, og det er et område, hvor vi vil bruge vores stemme,” siger Torben Vind Rasmussen.
Det vil formanden også selv gøre fremover. En gang om måneden vil han fortælle om sit arbejde og dele ud af sine holdninger i Efterskolelandskabet.
Læs interviewet i Skoleliv her