De der siger, at unge mennesker ikke gider engagere sig i politik, tager i den grad fejl. Det var tydeligt, da 200 elever fra otte efterskoler deltog i symposiet ”Efterskoleelever og politik” på Ryslinge Efterskole midt i marts. Fra scenen opremsede Tv-vært Thomas Skov Gaardsvig 10 grunde til at elske politik, og dagen var i det hele taget dedikeret til oplæg om de mange forskellige politiske initiativer, de unge er involveret i rundt om i efterskolelandskabet. Fra Ungedagen til Fælles Forandring-festivalen, der løber af stablen i maj.
”Der er mange forskellige indgange til at engagere sig politisk, når man er ung i dag. Det afspejlede programmet fra symposiet, og jeg oplevede en masse efterskoleelever, der gik i dialog med hinanden, der var en skov af hænder i salen efter oplæggene og de unge var ustoppelige til paneldebatten med ungdomspolitikere,” fortæller Maren Ottar Hessner, der er politisk konsulent i Efterskoleforeningen.
Ungdomsbureauet, der står bag Ungdommens Folkemøde, var også på scenen i skikkelse af Nicolaj Laue Juhl. Han fortalte, at 25.000 unge deltog i Ungdommens Folkemøde sidste år, så sig ikke, at de unge ikke engagerer sig i politik!

De unge har fælles fodslag
Maren Ottar Hessner var med til at arrangere ”Efterskoleelever og politik” og deltog også i symposiet.
Hvad tog du med dig hjem?
”God energi. Jeg blev også bekræftet i, at danske unge godt gider at engagere sig i politiske spørgsmål. Danske unge er generelt verdensmestre i konkret viden om demokrati, ifølge undersøgelser. Til gengæld ligger de langt nede på listen, når det handler om det, vi kan kalde demokratisk selvtillid. De danske unge er altså tilbageholdene med at engagere sig i traditionelle ungdomspolitiske poster og hverv. De stemmeberettigede unge har også en lav stemmeprocent. Men betyder det, at de danske unge ikke gider at engagere sig politisk? Nej, de gør det bare på deres egen måde,” siger Maren Ottar Hessner.
Hun forklarer, at de unge typisk engagerer sig i kortvarige arrangementer på tværs af partipoliske skel og er mere sags-orienterede end vi er vant til.
”De unge på symposiet gav udtryk for, at de er trætte af, at de voksne politikere ævler og kævler, bliver sure på hinanden og ikke kommer nogen egne. De unge oplever, at der sker noget, når de går sammen og handler på en konkret sag i fællesskab, som så med klimastrejken for nylig. Det er meget inspirerende.”
Efterskolerne er som bekendt ansvarlige for, at eleverne får demokratisk dannelse, og for Maren Ottar Hessner handler det om at give eleverne indsigt i politik – og motivere dem til at skabe sig politisk indflydelse ved at give dem relativt styrede og trygge rammer. For eksempel på de sociale medier.

Kampagnen #Efterskolestemmer
På symposiet fortalte elever fra Eriksminde Efterskole om Instragram-kampagnen #Efterskolestemmer. Når folketingsvalget er udskrevet, kan efterskoleelever – og forhåbentlig mange andre unge – stille spørgsmål under hashtaggene #Efterskolestemmer, #fv19 og #dkpol til landets politikere. Efterskoleforeningen sørger for, at tre af spørgsmålene, bliver besvaret direkte af politikere fra Christiansborg. Lars Løkke Rasmussen (V) og Uffe Elbæk (Å) står blandt andre klar.
”Unge kan føle, at ingen lytter til dem og at de ikke kan gøre en forskel. Det vil vi gerne modbevise. En opdatering på de sociale medier ændrer ikke landets politik, men der bliver faktisk lyttet, hvis man vælger at kaste sig ind i en debat. Det er dét, de unge forhåbentlig får øjnene op for ved at deltage i #Efterskolestemmer. Jeg håber, de unge vil påvirke hinanden til at få modet til at træde frem og få politisk indflydelse”, siger Maren Ottar Hessner.

Frederik er med til at give håb for fremtiden
16-årige Frederik Sander Andersen fra Eriksminde Efterskole glæder sig til at tage teten på Instagram, når valgkampen går i gang:
”Vi efterskoleelever har brug for at gøre politikerne opmærksomme på, at efterskoleåret er et afgørende dannelsesesår. At vi har en vigtig plads og at vi kan ytre os. Jeg håber, vores indsats med #Efterskolestemmer vil være en øjenåbner for politikerne.”
Frederik Sander Andersen går på 10. årgang som, modsat en almindelig 10. klasse, er prøve- og eksamensfri.
”Det er fjollet, at mine klassekammerater og jeg, ifølge et nyt lovkrav, skal til optagelsesprøve for at blive optaget på en gymnasialuddannelse. Jeg ved ikke endnu, hvilken politiker, jeg vil tage fat i under valgkampen, men jeg vil gerne blive klogere på, hvorfor det er nødvendigt at gå til prøve. Jeg er også meget optaget af klimaspørgsmålet.”
Unge som Frederik Sander Andersen giver Maren Ottar Hessner håb for fremtiden:
”Det er meget inspirerende og livsbekræftende at opleve de unges engagement. Jeg tror faktisk, de er ved at lave en game changer på, hvad politisk deltagelse er i Danmark. Måske er der lige frem en ny form for ungdomsoprør på vej?”