Kære skoler,

Tak for sidst på Nyborg Strand. Det var et indholdsrigt årsmøde i en god fælles ånd, der lover godt for foreningens sammenhængskraft fremover.
Også tak for den store opbakning til mit formandsvalg. Den er jeg meget taknemmelig for. Jeg er sammen med den nye bestyrelse hurtigt kommet i arbejdstøjet. Tirsdag den 12. marts holdt vi vores første bestyrelsesmøde, hvor Lone Greve blev valgt til næstformand og Esben Jensen genvalgt til kasserer.

Ekspertudvalg om erhvervsretning af 10. klasse
Fredag den 15. marts blev det nye ekspertudvalg om erhvervsretningen af 10. klasse endelig offentliggjort. Formand er Jan Olsen, tidligere direktør og cheføkonom i KL.
Se nærmere om ekspertudvalget i dette link.

Den gode nyhed er, at udvalgets sammensætning virker venligtsindet over for efterskolerne, og at der står i kommissoriet, at der skal tages særligt hensyn til efterskolernes tilbud om 10. klasse.

Den dårlige nyhed er, at kommissoriet åbner for en glidebane, der kan risikere at gøre den kommunale 10. klasse til en forskole for erhvervsuddannelserne, som vi på sigt skal stå mål med.

Der ligger et omfattende lobbyarbejde foran os for at påvirke udvalgets medlemmer. Vi har sendt en velkomst til ekspertudvalget med relevante undersøgelser og skal mødes med formanden i begyndelsen af maj.

Fra foreningens side er vi enig i regeringens målsætning om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Men det helt afgørende er, at den almene 10. klasse, i folkeskolen og på efterskole, forbliver intakt. Det er den almene 10. klasse, de unge efterspørger til personlig og faglig afklaring.

Jeg henviser til vores nye pjece om formålet med 10. klasse på efterskole, som I kan se her.
Læs vores tidligere undersøgelse om efterskolernes arbejde med overgange fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne her

Pjecen er vores input til ekspertudvalget, og her beskriver vi, hvad den almene 10. klasse på efterskole kan og giver de unge.

Vi kender endnu ikke ekspertudvalgets kalender, men det er sandsynligt, at de bruger de første måneder til analyse og dokumentation, og at vi ved mere om udvalgets ambitioner først på efteråret. Når vi har en sikker pejling på, hvor ekspertudvalgets anbefalinger er på vej hen, vil vi gerne invitere alle jer medlemmer til stormøde. Det bliver sandsynligvis i september.

Vi forventer, at ekspertudvalget afleverer sine anbefalinger i slutningen af dette år. Det er planen ifølge kommissoriet. I kan regne med, at vi følger udvalgets arbejde nøje og helt til dørs.