Af Anna Rossman Thejsen

Længe efter at lyset er slukket på gangene på efterskolen, bevæger eleverne sig ind og ud af digitale fællesskaber som Messenger-gruppen med vennerne hjemmefra og Snapchatten med efterskolebandet.

De digitale fællesskaber er usynlige for mange voksne og udfordrer efterskolers arbejde med hovedsigtet. Det viser bachelorprojektet ’Det digitale rum og samvær på efterskoler’, som den nyuddannede lærer Peter Alkjærsig lavede tidligere i år. Han har fra et elevperspektiv undersøgt, hvordan det digitale rum udfordrer efterskolens traditionelle fællesskabsopfattelse og efterskolernes hovedsigte.

”For de unge er de digitale fællesskaber en nødvendighed. Samtidig er de klar over, at disse ofte lukkede fællesskaber skaber et problem for at indgå i nye fællesskaber på efterskolen,” siger Peter Alkjærsig, der for nylig er blevet ansat som lærer på Eisbjerghus Internationale Efterskole.

Fællesskaber er blevet mere komplekse
Ifølge Peter Alkjærsig udfordrer det mange efterskoleansatte.

”Eleverne oplever, at det er svært at tale med voksne om sociale medier, fordi de voksne ikke anerkender dem som rigtige og vigtige fællesskaber,” siger han.

Kompleksiteten i de digitale fællesskaber gør dem svære at overskue og at få adgang til.

”Det betyder, at eleverne ikke behøver at være fysisk sammen for at være en del af et fællesskab og måske føler mindre behov for at udvikle nye fællesskaber. Det er svært for de ansatte at navigere i. Men de er nødt til at forsøge, ellers får de ikke adgang,” siger Peter Alkjærsig.

En ny dannelsesmulighed
Prorektor på UCC Syd Alexander von Oettingen opfordrer efterskolerne til at gribe muligheden. Efterskolerne bør stille sig selv spørgsmålet: Hvordan kan man fastholde nogle af de traditionelle fællesskaber på efterskolen og i foreningslivet – og samtidig transformere dem ind i den digitale verden.

”Det folkelige fællesskab skal transformeres ind i tiden. Det kunne være spændende, hvis efterskolerne ville gå forrest og se på, hvordan de digitale fællesskaber kan forenes med arbejdet med hovedsigtet. Det er jo en ny offentlighed og en ny dannelsesmulighed – en faldgrube og en guldgrube,” siger Alexander von Oettingen. 

Artiklen er oprindeligt bragt i første nummer af magasinet Efterskolerne, som udkom i uge 40.

anna

Del de gode eksempler

Har I på jeres skole gode og måske nytænkende måder at arbejde konkret med folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse på, som I gerne vil dele til inspiration for andre, så hører vi meget gerne fra jer. Skriv til art@efterskolerne.dk.