Af Louise Grønkjær og Lis Brok Jørgensen

Deadlinen for uddannelsesparathedsvurderinger er ændret. Alle efterskoleelever skal således senest uddannelsesparathedsvurderes 1. december – og ikke 15. januar som hidtil oplyst. Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. Læs mere her