Af Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen, og Mogens Jensen, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen

Kære medlemmer

Efterskoleforeningen inviterer til medlemsmøde. Her vil vi blandt andet diskutere, hvordan vi styrker regionerne i fremtiden.

Hvor og hvornår?
Medlemsmøderne finder sted tre steder i landet i november:

Program
Alle tre medlemsmøder er fra kl. 15.30 - 18.00 med workshop og debat om følgende dagsorden:

  1. Kl. 15.30 -15.50: Den nye regering og ministerens udfordring til efterskolerne ved Torben Vind Rasmussen
  2. Kl. 15.50- 16.15: Præsentation af regnskabsanalysen for 2018 ved Mette Hjort Madsen
  3. Kl. 16.15- 16.30: Pause
  4. Kl. 16.30- 18.00: Forslag og workshop om, hvordan vi styrker regionerne ved Torben vind Rasmussen og Mogens Jensen

Der vil være kaffe/kage ved ankomst og en sandwich to-go ved mødets afslutning.

Hvordan styrker vi regionerne?
Bestyrelsen har siden mødet om ”regionernes fremtid” på Brogården i juni måned arbejdet på at formulere nogle tydeligere mål og rammer med henblik på at styrke regionernes rolle i foreningen. 

Formålet er, at regionerne i endnu højere grad skal være foreningens ansigt lokalt mellem årsmøderne, herunder systematisk introducere nye medlemmer til foreningen. Og at regionerne fortsat skal være ramme for udvikling gennem netværk, kompetenceudvikling og debat lokalt – gerne både for bestyrelsesmedlemmer, forstandere og ansatte.

Med andre ord vil vi gerne løfte de regioner, hvor der er et potentiale for udvikling, ved at sikre et mindste-aktivitetsniveau. Vi vil bevare ildsjælenes engagement og frihed, og vi vil skabe tættere relationer til bestyrelsen og Vartov.

Vi har nu nogle konkrete forslag og ideer til, hvordan vi kan styrke regionerne i fremtiden, som vi rigtig gerne vil drøfte med jer, så forslagene kan blive forankret og justeret i dialog med medlemskredsen og naturligvis med regionerne.

På gensyn til medlemsmøderne!