Af Katrine Friisberg

I 2006 fejrede Efterskolen Kildevæld 50-års jubilæum. Kamilla Buch Seerup deltog som tidligere elev og daværende lærer på broderskolen Skovbo Efterskole. Stemningen var god i hallen, hvor Sigurd Barrett spillede og sang, og hun talte med nye og gamle bekendte. På scenen var der forskellige indslag, og på et tidspunkt sad forstandere gennem tiden i en sofa, mens en standupkomiker interviewede dem. Da skete der noget for Kamilla Buch Seerup. ”Det lyder måske fjollet. Men da jeg sad og kiggede på dem, fik jeg en helt klar fornemmelse af, at der ville jeg sidde en dag,” fortæller hun. I august i år tiltrådte Kamilla Buch Seerup stillingen som forstander for sin gamle efterskole. Hun er kristen, medlem af frikirken Apostolsk Kirke. Alligevel vil Kamilla Buch Seerup ikke skråsikkert sige, at hun den dag i hallen på Efterskolen Kildevæld fik et kald.

”Hvis man tænker ud fra sin kristne vinkel, vil man sige, det var et kald. Det er gud, som fortæller dig, at det her skal du en dag. Men jeg er meget rationel og tænker, at det også var en kæmpe lyst eller en brand, som opstod. Om det var det ene eller det andet eller både-og, ved jeg ikke,” siger hun. 

Tilbage på Skovbo Efterskole bakkede den daværende forstander Jan Dufke hende op, da hun fortalte, at hun gerne ville uddanne sig til skoleleder. For det kom ikke ud af det blå. Hun var en af de yngste lærere på skolen, men hun har altid haft en naturlig autoritet. De aftalte, at Kamilla Buch Seerup blev hans føl.

Kamilla Buch Seerup havde to af sine bedste år, da hun selv var elev på Efterskolen Kildevæld. Efterskole kom til at stå som en overskrift over hendes liv. Hun mødte sin nuværende mand på efterskolen og nogle af sine bedste veninder, som hun stadig har tætte bånd til. Hun blev volontør på efterskolen efter gymnasiet og læste senere videre til lærer på Frederiksberg. Der gik kun et par år, før hun blev tilknyttet Skovbo Efterskole som timelærer, skiinstruktør og derefter fastansat som nyuddannet lærer.
Kamilla Buch Seerup, forstander på Efterskolen Kildevaeld. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Kamilla Buch Seerup har selv gået på Efterskolen Kildevæld, som hun nu er forstander på. Hun har gået på efterskolen sammen med forældrene til Emilie og Signe, som nu er elever på skolen. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Trækker på ledererfaring fra restauranter
Hun elskede arbejdet, men efter seks år kom hendes mand, Jeppe Seerup, hjem fra en udsendelse i Afghanistan. Sammen havde de sønnen Asger på et år og en lille ny, Alma, på vej. Nu ville Jeppe Seerup gerne lave noget andet. Han drømte om at blive franchisetager af en McDonald’s-restaurant. Den eneste, de kunne købe, lå i Sønderborg. Og selv om det gjorde ondt at forlade efterskolen, ville hun gerne støtte sin mands drøm.

På mange måder er McDonald’s en anden verden end efterskolen, et servicefag i en præstationskultur, men Kamilla Buch Seerup kunne se sig selv hos McDonald’s. Langt de fleste ansatte er unge i samme aldersgruppe som efterskoleelever. ”Jeg elsker unge mennesker. Lige i de her år fra 8.-9. klasse og op synes jeg, de er de mest fantastiske mennesker, for man kan være med til at se, hvordan de blomstrer og udvikler sig, som unge svaner der flyver afsted i alle mulige retninger. At være med på deres rejse og måske guide lidt, det er helt klart der, jeg har min brand,” siger Kamilla Buch Seerup.

På McDonald’s stod hun for at træne og udvikle medarbejderne fra ungarbejdere til restaurantchefer. De kunne tage den interne lederuddannelse og tilføje en uddannelse på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole. Så selv om Kamilla Buch Seerup holdt pause fra efterskoleverdenen, fortsatte hun en hverdag med unge mennesker og uddannelse. Som forstander er hun i dag glad for de erfaringer, som hun har gjort sig i erhvervslivet. Hun har bl.a. fået erfaring med administration, personaleledelse, strategisk til operationel ledelse og udvikling på andre planer end den rent pædagogiske. Og så har det været spændende. Ægteparret Seerup endte med at være franchisetager af otte restauranter og ledere for 650 medarbejdere.

”Vi har haft den vildeste rejse, fået oplevelser, muligheder og erfaringer, som jeg ikke tror, vi kunne have fået ret mange andre steder. Det har været spændende, sjovt, hårdt. Vi har været hele følelsesregistret igennem,” siger hun.

I morfars fodspor
Men væksten betød, at Kamilla Buch Seerup mistede noget af det, som var vigtigst for hende. Hun kunne umuligt huske alle 650 medarbejdere og brød sig ikke om det, når hun blev nødt til at tjekke navneskiltet på en ansat, før hun hilste. ”Det blev en stor organisation. Jeg mistede nærheden og det personlige,” fortæller hun. Drømmen om at blive forstander rykkede stadig i hende. Når hun skimmede stillingsannoncer for skolelederstillinger, kunne hun se, at langt de fleste krævede en lederuddannelse. Derfor søgte hun ind på CBS – Copenhagen Business School på uddannelsen Master of Management Development. I december 2020 startede hun på lederuddannelsen, og i januar 2021 solgte ægteparret Seerup deres restauranter.

Midt i processen slog hendes gamle efterskole, Efterskolen Kildevæld, hvor drømmen om at blive skoleleder var blevet vakt 15 år tidligere, stillingen som skoleleder op. Hun fik jobbet.

Når venner, familie og bekendte har spurgt Kamilla Buch Seerup, om ikke hun glædede sig til at begynde som forstander, har hun haft svært ved bare at sige et ja. Kamilla Buch Seerup er trådt ind i stillingen med en vis ærefrygt oveni sin glæde. En drøm, hun har haft, siden hun var helt ung, er gået i opfyldelse. Hendes morfar var som præst med til at grundlægge Apostolsk Kirkes højskole, hvor efterskolen lå de første 25 år, inden man byggede en ny bygning, som danner rammen om skolen i dag. Familien har i generationer været involveret i højskolen og efterskolen.

”Det var en følelse af at komme hjem. Jeg tror, at skole og læringsmiljø ligger så dybt i mig, som noget jeg bare elsker og brænder for.” Selv om stillingen som forstander først gjaldt fra august, begyndte hun lige så stille på skolen kort tid efter, hun blev ansat i februar. Hun blev ansat med nogle enkelte timer, men arbejdede ellers frivilligt – både for at komme stille og roligt ind i det og for at have en lederstilling at arbejde med på masteruddannelsen. Den daværende forstander Poul Jørgensen tog sig af det skoleår, der var i gang, og Kamilla Buch Seerup tog sig af det kommende.

Derfor har hun også selv holdt samtaler med nye elever og deres forældre, købt nyt skemalægningsprogram og planlagt det nye skoleår. Derudover har hun sat god tid af til at tale med alle medarbejdere, så hun kunne lære dem at kende. ”Jeg arbejdede mest med unge mennesker i vores restauranter. Det bliver anderledes for mig, at de fleste medarbejdere på skolen har mange års erfaring. Her skal jeg stikke en finger i jorden,” erkender hun.

”Det var en følelse af at komme hjem. Jeg tror, at skole og læringsmiljø ligger så dybt i mig, som noget jeg bare elsker og brænder for.”

- Katrine Buch Seerup

Kamilla Buch Seerup, forstander på Efterskolen Kildevaeld. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Kamilla Buch Seerup elsker at være omgivet af unge mennesker. Her er det Filippa, Paula, Sofia, Signe, Asta, Marcus og Hjalte. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Tydelig tro
De indledende samtaler brugte hun til at finde ud af, hvilke værdier lærerne har. Hun ville vide, hvorfor de arbejder på Kildevæld og ikke på en anden skole. Det ord, som gik mest igen, var tro.

Hun vil derfor gerne være tydelig omkring, at de på Kildevæld har en tro. Ikke bare på Gud, men også på den enkelte elev og på hinanden. For Kamilla Buch Seerup er det essentielt for Efterskolen Kildevæld, at den tager den åndeligt-eksistentielle dimension af livet lige så alvorligt som den faglige, den fysiske, den personlige og den sociale udvikling. Det er vigtigt for hende at understrege, at det ikke behøver at betyde, at elever skal være kristne for at være på Efterskolen Kildevæld. Men hun mener, at efterskolen tager en vigtig opgave på sig ved at give de unge et sprog til at udtrykke sig om den del af livet. Noget, som kan mangle i samfundet, og først bliver aktuelt og måske mere vanskeligt, når livet begynder at trykke, ved dødsfald eller svære perioder i livet. 

For at arbejde videre med det aspekt læner Kamilla Buch Seerup sig op ad forsker og psykolog Dorte Toudal Viftrup fra Syddansk Universitet. Hun forsker netop i feltet børns og unges åndelige-eksistentielle sprog og dannelse og blev i juni bestyrelsesformand på Efterskolen Kildevæld. Siden har hun sammen med forskerkolleger fået bevilget næsten ni millioner kroner til et forskningsprojekt, hvor hun bl.a. på efterskolen skal undersøge emnet. 

Selv om Kamilla Buch Seerup med egne ord vil stikke en finger i jorden og ikke ændre alt på en gang, har hun allerede sat sit aftryk. Hun har styrket skolens linjefag, indført et nyt skemalægningssystem, fået en ny bestyrelsesformand og sørget for, at skolen deltager i et forskningsprojekt. Det passer godt til skolens mission. ”Vores mission på skolen er at skabe bevægelse. Både i det faglige, det fysiske, det sociale, det psykiske og i det åndelige essentielle. Hvis den bevægelse kan forvandle og motivere mennesker til at bevæge sig selv, sin næste og sin verden, er vores vision også kommet i bevægelse,” siger forstanderen.


Blå bog

  • Kamilla Buch Seerup, 43 år
  • Uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium i 2004. I gang med uddannelsen Master of Management Development på CBS – Copenhagen Business School
  • Gik på Efterskolen Kildevæld i 9. og 10. klasse og arbejdede efter gymnasiet som volontør på skolen
  • I 2002 ansat på Skovbo Efterskole som timelærer og skiinstruktør, mens hun læste til lærer.
  • 2004-2008 fastansat på Skovbo Efterskole. Begyndte på Efterskolernes lederuddannelse, men mangler det sidste modul, da hun fødte lidt før tid, lige da modulet skulle afholdes. 
  • 2008-2021 sammen med sin mand medejer og leder af en række McDonald’s-restauranter, som parret solgte i januar 2021
  • 2021 ansat som forstander for Efterskolen Kildevæld
  • Gift med Jeppe Seerup, som hun har børnene Asger og Alma Seerup på 14 og 12 år med. Familien bor i Kolding