Anders Kjeld Finnerup

Vejleder og afdelingsleder på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole

”Der er virkelig mange resurser at trække på, når man samarbejder med hinanden”

Hvorfor er du kommet?

 ”For at få inspiration fra de forskellige workshops og sparre med vejledere fra andre skoler.”

Hvad har du fået ud af vejlederkonferencen?

 ”Jeg synes, der er noget vigtigt i et større fokus på faglighed og at klæde eleverne bedre på til, hvad der forventes af dem på ungdomsuddannelserne. Vi har i vores vejledningsteam snakket om, at vi som efterskoler gør meget ud af, hvordan eleverne kan blive klogere på sig selv, og hvad de skal, men at vi måske skal have et øget fokus på, hvad det er for en virkelighed, der venter dem på ungdomsuddannelserne. Det er allerede noget, vi arbejder på på Skibelund, hvor vi har arrangeret uddannelsescaféer, hvor tidligere elever kommer ud på skolen og fortæller om deres oplevelser med ungdomsuddannelserne. Jeg tror, vi skal afholde de uddannelsescaféer i foråret, hvor eleverne har valgt ungdomsuddannelse, så der er mere fokus på, hvad det er for en hverdag, der venter eleverne, frem for, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge. Der var også meget snak om sårbare unge efter corona, som vi også mærker ude på efterskolerne. Vi vil se på, hvordan det påvirker deres valg af uddannelse, og hvordan vi bedst kan støtte eleverne.”

Hvilke oplæg satte tanker i gang hos dig?

 ”Oplægget ’Sådan kan trivsel og vejledning gå hånd i hånd’ ramte lige ind i en problematik, vi oplever på skolerne. Vi er ikke selv en del af Me&We, men det var rigtig godt og helt klart noget, vi skal holde øje med. Jeg hørte også oplægget ’Illustreret vejledning’, hvor der var fokus på at tegne og illustrere i stedet for bare at snakke med eleverne. Det var virkelig godt og inspirerende og et meget konkret værktøj, som var lige til at tage med hjem og bruge i sin egen praksis. Det kan konkretisere nogle af alle de ord, man bruger i samtalen med eleverne, og det kan gøre, at man får eleverne til at åbne mere op. Ved at tegne under samtalen kan man få eleven til at komme med input til tegningen, og det kan få eleven nemmere i tale frem for, det bare er mig, der spørger eller snakker. Jeg har prøvet det lidt af efterfølgende, og det forsinker processen, så eleven kan nå at tænke og reflektere.

Hvilke emner fylder lige nu hos eleverne i vejledningslokalet?

 ”Der er en generel tendens af, at eleverne er fastlåste i forhold til det ’nemme’ valg af en gymnasial uddannelse, og de ikke er åbne over for andre muligheder. Der skal vi højere grad hjælpe dem med at tage det rigtige valg i stedet for det nemme. Jeg oplever generelt, at OSO og den traditionelle brobygning giver eleverne for lidt, så der vil vi præsentere dem for erhvervsuddannelser gennem IBO-projektet.”

Hvad er dine bedste råd til andre vejledere?

 • ”Arbejd på den integrerede vejledning, og få synliggjort den for hele personaleflokken – det er det, vi kan og skal som efterskole.”
 • ”Tag til vejlederkonferencen, og lad dig inspirere af andre.”
 • ”Brug hinanden på tværs af skolerne, og samarbejd med naboskolerne eller med andre vejledere i facebookgruppen ’Efterskolevejledere’. Der er virkelig mange resurser at trække på, når man samarbejder med hinanden. Vi er f.eks. ved at starte IBO-projektet op, og der trækker vi på viden fra vores naboskoler, som har været i gang sidste år.”

Sandra Hein

Vejleder og lærer på Levring Efterskole

”Hvert år får jeg noget med hjem, som jeg kan bruge i min egen praksis”

Hvorfor er du kommet?

”Jeg har været afsted i ni år, og hvert år får jeg noget med hjem, som jeg kan bruge i min egen praksis. Jeg elsker at få et pusterum fra hverdagen, så jeg kan udvikle min vejledning og få tid til at tænke mig om, sparre med kolleger og komme hjem med en masse inspiration.”

Hvad har du fået ud af vejlederkonferencen?

”Konferencen giver mig altid masser af energi, og jeg får den nyeste viden og inspiration. Der er samtidig mulighed for at møde en masse dygtige vejledere fra andre efterskoler og høre om deres praksis og erfaringer. Alle vejledere fra vores efterskole er afsted sammen, så vi bruger også konferencen til at reflektere og få aftalt, hvad vores næste skridt i udviklingen af vores vejledning skal være. Det kan være gode idéer til vejledningsaktiviteter, små didaktiske greb, der kan bruges til at forbedre vores eksisterende aktiviteter og nye perspektiver, som vi kan bruge i vores videre udvikling af den integrerede vejledning.”

Hvilke oplæg satte tanker i gang hos dig?

”Jeg blev inspireret af de perspektiver, der var i oplægget med Lene Tanggaard. Det var spændende at høre hendes tanker omkring dannelse og pædagogik i forhold til vejledning. 'Workshop om model for efterskolevejledning' gav et indblik i en ny vejledningsmodel, som bliver et hjælpeværktøj for os vejledere, når vi skal forklare kolleger, forældre og elever, hvad integreret vejledning er. Jeg var for første gang selv med til at holde oplæg om, hvordan vores deltagelse i Me&We har styrket den integrerede vejeledning hos os på Levring Efterskole sammen med projektleder for Me&We, Mie Juul Ingerslev.”

Hvad er dine bedste råd til andre vejledere?

 • ”Tag afsted sammen med alle vejlederne fra jeres skole, så alle får ny inspiration, energi og et fælles sprog, der kan hjælpe jeres udvikling af vejledningen.
 • ”Snak med de andre dygtige vejledere fra andre efterskoler, og hør om deres erfaringer og praksis.”
 • ”Brug facebookgruppen ’Efterskolevejledere’. Den er guld værd i en travl vejlederhverdag – især hvis du er ny vejleder.”

Trine Nygaard

Vejleder og lærer på Vestsjællands Idrætsefterskole

”Jeg har fået nye idéer"

Hvorfor er du kommet?

”Jeg har været med de sidste fem år, og det er altid rart at høre det sidste nye inden for vejledning og vende det med foredragsholderne og alle vejlederkollegerne. Det er kun godt at stille spørgsmål til sig selv og se på, om den måde, man gør tingene på, også er den rigtige. Vejlederkonferencen er også en dejlig social oplevelse. Man kommer altid derfra med en god følelse efter at have vendt sin egen praksis med sine vejlederkolleger, så man ikke bare sidder fast."

Hvad har du fået ud af vejlederkonferencen?

 ”Trivsel og vejledning går hånd i hånd. Og nogle gange kan det, vi siger til eleverne, lyde som volapyk. Det er vigtigt at sætte sig i elevernes sted i stedet for bare at snakke ’voksensnak’. Vi er nødt til at møde dem i øjenhøjde, samtidig med at vi udfordrer dem og skubber kærligt til dem. Det skal vi huske at tænke over, og vi skal huske at forny vores praksis. Jeg har fået nye idéer, og jeg har været specielt glad for de håndgribelige input, som jeg kan tage med hjem og gøre til vores egne på skolen.”

Hvilket oplæg satte tanker i gang hos dig?

”’Sådan kan trivsel og vejledning gå hånd i hånd’, som handlede om vejledning i samarbejde med trivselsprojektet Me&We. Vi var med i projekt Me&We sidste år, så mange af tingene vidste jeg i forvejen, men det er så dejligt, at der bliver sat fokus på trivsel, da det er utrolig vigtigt for os på skolen og vores måde at gøre tingene på. Og så gav oplægget om Ug.dk konkrete værktøjer, som er brugbare for alle elever. Vi skal bare fortælle dem, hvorfor og hvordan de skal bruge det.”

Hvilke emner fylder lige nu hos eleverne i vejledningslokalet?

 ”Jeg oplever, at eleverne er bange for at føle sig låst, hvis de vælger den forkerte vej, og de har meget fokus på karakterer. Heldigvis oplever jeg også, at de har mere viden om de forskellige veje efter efterskolen.”

Hvad er dine bedste råd til andre vejledere?

 • ”Vær nysgerrig, og vær ikke bange for at stille spørgsmål til dig selv og den måde, du plejer at gøre tingene på.”
 • ”Pas på med at køre eleverne igennem maskineriet uden at være nysgerrig på dem som mennesker og deres tanker om fremtiden og livet. Brug tid på dem som enkelte individer, og fokusér på uddannelsesinput efterfølgende.”
Vejlederkonference_2021

Efterskolernes vejlederkonference 2021

 • Næsten 400 vejledere fra hele landet var samlet 20. og 21. september til årets vejlederkonference 
 • 185 skoler var repræsenteret 
 • Der var 16 oplæg, som vejlederne kunne vælge imellem
 • Næste års vejlederkonference bliver 19. og 20. september 2022
 • Find PowerPoints fra oplæggene og årshjul her