Henrik Clemensen

  • Lærer på Idrætsefterskolen Ubby
  • Har været vejleder i et år og er til Vejlederkonferencen for første gang 

Hvorfor er du kommet?

"Jeg er ret ny vejleder og har hørt andre vejledere tale om, at Vejlederkonferencen er et højdepunkt på året - et must.” 

 "Jeg håber at få snakket med andre skoler om, hvordan de gør, og hvordan vi som efterskolevejledere kan være mest effektive, når vi kun har eleverne et år. Jeg er f.eks. i tvivl om, hvordan vi laver meningsfuld brobygning. Når man som efterskole samarbejder med institutioner i nærområdet, kan eleverne have svært at se, hvad de skal bruge det til, fordi de ofte bor et andet sted i landet."

Hvad fylder hos eleverne, oplever du?

"Familiens forventninger fylder rigtig meget. Eleverne er ved at finde ud af, hvem de er, og hvilke forventninger, der er deres egne, og hvilke der er deres forældres. De er meget nervøse for at træffe forkerte valg. De ser deres uddannelsesvalg som meget definitive og oplever, at der ingen vej er tilbage, hvis de vælger forkert. Jeg prøver at snakke med dem om, at der ikke er forkerte valg, og at man altid lærer af de valg, man tager."

Peter

Peter Andersen

• Vejleder og viceforstander på Tolne Efterskole

• Har været på Vejlederkonferencen mange gange

Hvorfor er du kommet?

”Selvom jeg har været her mange gange, bliver det ved med at give mening at komme, for vejledningen udvikler sig hele tiden. Det er rart for mig at få inspiration og blive klogere på ungdommen og det samfund, de vokser op i. Jeg kommer også helt lavpraktisk for f.eks. at forstå, hvordan vi skal bruge Optagelse.dk."

"På en specialefterskole som vores har vi en gruppe elever, som har manglende kognitive evner, og som i den grad skal vejledes og holdes i hånden for at få et tåleligt liv inden for samfundet. Jeg har en klar oplevelse af, at de får det sværere og sværere. De er afhængige af deres hjemkommunes økonomi og selvforvaltning, og der foregår mange steder kynisk sagsbehandling. Hvis eleverne ikke har nogen til at advokere for dem, får de ikke den støtte, de skal have. Konferencen er en god mulighed for at erfaringsudveksle med skoler, der ligner vores, om, hvordan vi griber den situation an."

Hvad fylder hos eleverne, oplever du?

"Ligesom alle andre unge er vores unge udstyret med ønsker og behov, som ikke er realistiske. Vores opgave er at guide dem i, hvad der er muligt uden at fratage dem drømmene, for så opgiver de fuldstændigt. Det er ikke bare en vejledningsopgave, men hele vores efterskoleopgave."

"Vores unge er ofte nederlagsramte . Vores fornemmeste opgave er at lære dem, at de godt kan blive inkluderet i samfundet. Men det er en svær opgave, når de kun er hos os i ét eller to år. Der er nogen, der skal fortsætte den indsats, efter de har været på efterskole, men det kniber med at få kommuner til at forstå, at den investering kan betale sig."

sanne

Sanne Lyndrup Deleuran

  • Lærer og vejleder påBlidstrup Efterskole siden 1. august i år 
  • Er til Vejlederkonferencen for første gang

Hvorfor er du kommet?

"Jeg er helt nyuddannet, så jeg har brug for noget basisviden om, hvad vores rolle er som vejledere, og hvad det vigtige er. Jeg håber at få en masse lavpraktisk viden om, hvordan vi gør."

Hvad fylder hos eleverne, oplever du?

"De elever, der er helt vildt kloge med hænderne, men har det svært bogligt, har ofte brug for at vide, hvordan de kommer ind på en uddannelse, og hvad der sker, hvis de f.eks. dumper 10. klasse. Der er også dem, der sagtens kan komme i gymnasiet, men som simpelthen ikke ved, hvad de vil. Det valg kan være meget svært for dem. De er meget bange for at vælge forkert."

"Jeg skrev bacheloropgave om præstationssamfundet. Det er min klare oplevelse, at det eksisterer - det er ikke bare noget, man snakker om i medierne. Selv dem, der har baglandet i orden og har alle forudsætninger for at klare sig godt, er påvirkede af det."

taske

Foto: Karin Skjøth