Af Anna Rossman Thejsen 

Optagelseskravene til gymnasiet skal laves helt om. Det siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i Politiken. Udmeldingen kommer, efter at de gældende regler sommeren igennem har været genstand for massiv kritik. Men hvordan har eleverne selv oplevet reglerne, og hvad håber de, bliver lavet om? Vi har spurgt fem elever, som inden sommerferien var til optagelsesprøve, fordi de har gået i prøvefri 10. klasse på efterskole.


Signe

Signe Sønderholm, Viby Efterskole 2018/19
"Det er et stort ressourcespild for gymnasierne, for Undervisningsministeriet og for os elever. Fra samfundets side efterspørger man kreativitet og erfaring, og selvom vi har valgt en prøvefri 10. klasse, som styrker kreativitet og andre alternative færdigheder, så ’tæller’ det ikke. I stedet føles det, som at vi bliver straffet for det. Vi skulle sidde fire timer til en prøve, som ikke var specielt svær. Og min optagelsessamtale varede i to minutter. Jeg fik at vide, at jeg var optaget, og det var det. Det tog mig fem timer at komme derhen med offentlig transport. Det sætter da nogle tanker i gang om, hvordan vores system fungerer."

Signes snit efter 9. klasse var 9,8

"Jeg vil opfordre politikerne til at se på, hvad de enkelte elever har fået i karakterer i 9. klasse og så sige, at folk, der har gennemsnit på 7-9, ikke skal til optagelsesprøve"

- Mia Keinicke, tidligere efterskoleelev

Miav

Mia Keinicke, Faaborgegnens Efterskole 2018/19
"Måske synes politikerne, at et år uden karakterer gør en dårligere til skolen? Jeg synes jo, at efterskolen giver så meget andet, og at man bliver mere fanget af, hvad man fagligt får at vide end af, om man nu siger noget, der giver en god karakter. Jeg vil opfordre politikerne til at se på, hvad de enkelte elever har fået i karakterer i 9. klasse og så sige, at folk, der har gennemsnit på 7-9, ikke skal til optagelsesprøve. I det mindste kunne de droppe enten prøven eller samtalen, det er altså dobbeltkonfekt."

Mias snit efter 9. klasse var 10,4

Maria

Maria Madsen, Skovlund Efterskole 2018/19
"Helt ærligt, der er jo ingen, der bliver dummere af et år prøvefri, men det er, som om politikerne ikke tror på, at efterskolerne kan klare opgaven. Jeg har altså lært sygt meget af det her år, som jeg kan bruge i gymnasiet. Men det er, som om hverken mine karakterer fra 9. klasse eller mit år på efterskolen og udtalelse derfra tæller. Selve optagelsesprøven føltes også som spild af tid. Jeg var færdig efter en time. Min samtale varede ti minutter. Det er langt at køre fem timer for. Desværre tror jeg, at det skræmmer mange væk, som måske gerne ville prøve noget anderledes i 10. klasse, men ender med at vælge en almindelig 10. klasse for at undgå optagelsesprøven."

Marias snit efter 9. klasse var omkring 11

Tue

Tue Ammundsen, Vesterdal Efterskole 2018/19
"Jeg kunne måske forstå, hvis prøven kun var for dem, der ikke blev erklæret uddannelsesparate eller lå lige på kanten, men det giver ikke mening, at alle skal op til prøve. Prøven var meget nem. Jeg var færdig efter to timer, men alle skulle blive der i fire timer. Så sad jeg med hovedet ned i bordet to timer i træk. Det var virkelig nederen. Optagelsessamtalen er jeg meget imod. Jeg skulle tage fra Middelfart til Sydhavnen i København for en samtale, der varede fem-ti minutter."

Tues snit efter 9. klasse var 9,8

Sebastian

Sebastian Munck Rasmussen, Viby Efterskole 2018/19
"Det er virkelig latterligt, at man skal tage en prøve. Det er ressourcespild for gymnasierne og alle dem, der skal organisere det – og spild af min og alle andre elevers tid. Optagelsesprøven var jeg færdig med på halvanden time. Så sad jeg bare og stenede, til vi måtte gå. Det tog mig tre timer at komme fra min efterskole hen til samtalen på mit nye gymnasium. Efter to og et halvt minut sagde personen: ’Tillykke, du må godt tage hjem’. Jeg spildte en dag på det og havde en rigtig tung følelse i kroppen, da jeg gik derfra."

Sebastians snit efter 9. klasse var 8,9

Fakta

  • Omkring 1.200 efterskoleelever skulle i juni til optagelsesprøve og optagelsessamtale til gymnasiet. For hele landet er tallet cirka 5.400.
  • Det skyldes nye optagelseskrav til gymnasiet, som efterskoleelever fra de prøvefri 10. klasser blandt andre er ramt af.
  • Ifølge de nye regler fra 2019 har ansøgere til gymnasier nemlig ikke krav på optagelse, medmindre de søger i direkte forlængelse af 9. klasse eller en ordinær 10. klasse.
  • Allerede få dage efter at den nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i slutningen af juni tiltrådte, sendte Efterskoleforeningen et brev til ministeren med bl.a. en opfordring om at forenkle optagelseskravene til ungdomsuddannelserne og at afskaffe optagelsesprøven til gymnasiet for elever fra prøvefrie klasser på efterskoler.
  • I begyndelsen af august foretog undervisningsministeren et lynindgreb, så kravet om, at eleverne skulle bestå hver enkelt af de fire delprøver i optagelsesprøven med et vist pointtal, blev afskaffet.
  • 1. september udtalte undervisningsministeren til Politiken, at hun agter at lave optagelsessystemet om fra bunden. Hvordan det nye system præcist skal se ud, har hun endnu ikke lagt sig fast på. Men når den igangværende evaluering af optagelsessystemet er færdig, vil hun samle partierne bag gymnasieforliget for på kort sigt at rette op på konkrete kritikpunkter og på længere sigt lave et helt nyt system.

    Kilder: Efterskolerne og uvm.dk