Af Louise Grønkjær

Regeringen vil fjerne det årlige omprioriteringsbidrag på to procent på uddannelsesområdet. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

”Uddannelse er det fundament, vores samfund er bygget på. Vi bliver stærkere og rigere, jo bedre uddannet vi samlet set er som befolkning. Nu tager vi et lille, men vigtigt skridt, for at rette op på den skade besparelserne har været for vores uddannelser og dermed for vores samfund. Det er klart, at vi ikke løser alle problemerne ved at droppe planlagte besparelser, men i første omgang handler det om at stoppe blødningen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i pressemeddelelsen.

"Jeg har stor respekt for regeringens tiltag"

- Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Regeringen vil i finanslovsforslaget lægge op til, at ændringen skal gælde fra næste år for de uddannelsesinstitutioner, der ellers var omfattet. Det gælder blandt andre efterskolerne. 

Det glæder Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, at omprioriteringsbidraget nu fjernes fra efterskolerne.
 
”Det er helt uhørt, at vi i et land, hvor vores stærkeste ressource er uddannelse, skal se nedskæringer forringe uddannelserne for de unge. Vi kan se på efterskoleregnskaberne, at mange små skoler ikke har kunnet få sorte tal på bundlinjen med de voksende nedskæringer, skolerne er blevet pålagt. Det har givet færre lærere og dermed forringet undervisning. Jeg har derfor stor respekt for regeringens tiltag på hele uddannelsesområdet,” siger han.
 
Rosenkrantz-Theil: "Vi vælger velfærd"
Bevillingen på Børne- og Undervisningsministeriets område bliver løftet med ca. 345 mio. kroner i 2020 som følge af afskaffelsen af omprioriteringsbidraget.
 
Regeringen foreslår at finansiere bevillingen ved at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften, annullere den planlagte lempelse af skattefritagelse for fri arbejdstelefon og bevare det nuværende loft for aktiesparekontoen, som den tidligere regering ønskede at hæve.
 
“Vores forslag til finanslov taler sit klare sprog og viser denne regerings prioritering. Vi vælger velfærd. Uddannelse er vigtigere for vores samfund end skæve skattelettelser. Vi er klar over, at der næste år stadig vil være elever og lærere, som med rette mener, at tingene er for pressede. Det anerkender vi. Men vi skal starte et sted,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.