Af Louise Wethke Buch

370 familier har ansøgt om En Håndsrækning, et stipendie fra Egmont Fonden, som dækker noget af egenbetalingen af den unges efterskoleophold. Egmont Fonden har bevilget 92 stipendier til skoleåret 2023/24, så knap 100 familier har fået økonomisk hjælp til at kunne sende deres barn på efterskole efter sommerferien.

En Håndsrækning har støttet økonomisk trængte familier med hjælp til at betale et efterskoleophold siden 2017. Den nuværende aftale mellem Efterskolerne og Egmont Fonden om stipendieordningen En Håndsrækning udløber i 2023.

Efterskolerne må i arbejdstøjet
Ifølge Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, viser det store ansøgningstal, at der helt tydeligt er et stort behov for, at der også fremover er mulighed for, at unge fra familier med lave indkomster kan komme på efterskole.

”En Håndsrækning er en ekstrem god hjælp til de familier, der ellers ikke ville kunne finansiere et efterskoleophold. Efterskolernes bestyrelse må i arbejdstøjet for at finde veje til at sikre, at vi også i fremtiden kan hjælpe de familier,” siger Torben Vind Rasmussen.

Efterskolerne kan dog ikke løfte opgaven alene, understreger Torben Vind Rasmussen. Han håber på, at flere organisationer fremover vil være med til at sikre, at flere unge fra økonomisk trænge familier kommer på efterskole.

”Efterskolernes legitimitet ligger i, at de unge møder forskelligheder og indgår i et fællesskab med nogen, der er anderledes fra en selv. Det har både en værdi for de unge og efterskolerne, men det har i høj grad også en samfundsværdi,” siger Torben Vind Rasmussen.