Skolen bør ansøge om en såkaldt A1-attest, når medarbejderne skal med skolen på udlandsrejser i EU, andre EØS-lande og Schweiz.

Når man som ansat rejser til udlandet med sit arbejde, bør skolen ansøge om en A1-attest uanset varigheden og formålet med turen. Dette gælder også, når ansatte på efterskoler rejser med elever på udenlandsture i EU, de øvrige EØS-lande eller Schweiz.

Social sikring
Reglerne om social sikring ved udstationering er reguleret af en EU-forordning og handler om medarbejderens ret til sygesikring, sygedagpenge familieydelser mv. Selv helt korte forretningsrejser på én dag og studieture betragtes som udstationering. Som udgangspunkt vil medarbejderen være socialforsikret i det land, hvor arbejdet udføres, men en A1-attest fra Udbetaling Danmark er medarbejderens dokumentation for de danske myndigheders afgørelse om, at medarbejderen er omfattet af de danske socialsikringsregler.

Ifølge dansk retspraksis er der ikke et lovkrav om, at man skal have en A1-attest i forbindelse med arbejde i flere lande. I visse lande er der dog indført bødestraf, hvis man er i udlandet i forbindelse med sit arbejde uden en gyldig A1-attest. En medarbejder kan også blive nægtet at udføre sit arbejde. Eller udenlandske myndigheder kan opkræve sociale bidrag fra medarbejderen og fra arbejdsgiveren.

Efterskoleforeningen anbefaler derfor, at skolerne ansøger om A1-attest for ansatte, der skal på studieture og lignende til udlandet. Udbetaling Danmark anbefaler, at der søges for den konkrete periode til det konkrete land. Ansøgningen kan indgives elektronisk af både medarbejderen og virksomheden til Udbetaling Danmark gennem virk.dk eller Borger.dk.