Folkeskolens afgangsprøver
Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne aflægge syv obligatoriske prøver, der består af fem bundne og to prøver til udtræk. Derudover skal eleven have aflagt prøve i det praktiske/musiske valgfag i 8. klasse.. Prøverne i 10. klasse er frivillige. Læs mere.

STUK har i et brev den 5. april 2019 understreget vigtigheden af, at alle prøveafholdende skoler har stor opmærksomhed på, at eleverne får aflagt samtlige obligatoriske prøver (det vil sige prøverne i dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi samt de to udtræksprøver) i 9. klasse samt prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse. Læs brevet her.

Fravigelse af prøvebestemmelser.
Læs om prøve på særlige vilkår, bestilling af materialer til elever med særlige behov og fritagelse for prøve her.