Meritgivende brobygning, tillægstakst
Efterskoler kan modtage en tillægstakst til elever, der deltager i et meritgivende brobygningsforløb. Midlerne kan anvendes til at skabe et godt samarbejde med en erhvervsskole. Der er mange muligheder for at tilrettelægge meritgivende brobygningsforløb fleksibelt og tilpasset skolens rammer og de elever, der deltager i brobygningen.

Et brobygningsforløb kan f.eks. bestå af undervisning i ét eller flere fag på en erhvervsuddannelse, forlagt undervisning på efterskolen eller ulønnet praktik, der superviseres af erhvervsskolen.

For elever, der går i en almindelig 10. klasse, skal den meritgivende brobygning have et omfang på præcis fem uger. De fem uger ligger ud over den obligatoriske brobygningsuge, som eleverne skal deltage i, og som ikke udløser tillægstaksten. For elever, der går i prøvefri 10. klasse, kan forløbet være mellem 5 og 6 uger.

Forløbet må gerne tilrettelægges fleksibelt, så eleverne f.eks. følger fag én dag om ugen i 25 uger (svarende til samlet 5 uger). Det kan også være opdelt i flere tidssammenhængende forløb.

De elever, der deltager i brobygningen, har krav på at få merit for de fag af uddannelsen, som de har fulgt, hvis de begynder på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. I stedet kan de f.eks. få undervisning på et højere niveau, følge andre fag i uddannelsen eller forkorte deres uddannelse. Eleven bestemmer selv, om de ønsker at gøre brug af meritten.

Tilskuddets størrelse

Taksten for meritgivende brobygning fastsættes årligt på finansloven og udgør i 2020 37.624 kr. pr. årselev.

En elev, der har deltaget i 5 ugers brobygning, svarer til 5/40 årselev = 0,125 årselev. Der beregnes et forskud på baggrund af aktiviteten i skoleåret, der slutter året før finansåret. Forskuddet udbetales i 12 månedlige rater. Det endelige tilskud beregnes på baggrund af aktiviteten i skoleåret, der slutter i finansåret.

Eksempel ved 2020:
En skole, der har gennemført et meritgivende brobygningsforløb for 12 elever i 5 uger, beregner sit årselevtal således: 12 elever * 5 uger /40 årselev = 1,5 årselev. Tilskuddet beregnes dernæst således: 1,5 årselev * 37.624 kr. = 56.436 kr. (4.703,00 kr. månedligt.)

Du kan læse meget mere om reglerne for meritgivende brobygning i ministeriets vejledning. Se under punktet Vejledninger.

Har du spørgsmål til meritgivende brobygning kan du kontakte Christine Sestoft, cst@efterskolerne.dk 33179765