Ifølge Efterskoleloven yder Staten bygningstilskud i to dele:

Et bygningsgrundtilskud. Dette beløb udgør kr. 247.000 (2019)
Et bygningstaxameter ud fra antal årselever. Dette taxameter udgør kr. 4.323/årselev (2019). For skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter året før finansåret, anvendes årselevtallet i dette skoleår.

For nyoprettede skoler beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres ud fra forskellen mellem det forventede og det opnåede årselevtal i finansåret.
På de årlige finanslove fastsættes både grundtilskuddet til bygninger og taksten for bygningstaxameteret .