Ifølge efterskoleloven yder staten bygningstilskud i to dele:

Et bygningsgrundtilskud, der er et fast tilskud, der udbetales kvartalsvis forud med ¼ af skolens årlige tilskud. Tilskuddet til den enkelte skole er endeligt og reguleres ikke. Tilskuddet fastsættes i forhold til anlægsindekset på den årlige finanslov. Det udgør 251.954 kr. (2022).

Et bygningstaxameter, der udbetales månedligt forud på baggrund af årselevtallet i skoleåret forud for finansåret. Der er tale om et endeligt tilskud, der ikke reguleres. Taxameteret udgør 4.409 kr. pr. årselev (2022).