Efterskoleforeningen har lavet en pjece, der giver et overblik over de forskellige støttemuligheder til elever med fysiske og psykiske handicap på efterskoler. Pjecen indeholder oplysninger om støtte i undervisningen og i samværsdelen. Det kan f.eks. være hjælpemidler, personlig assistance, sociale støttetimer og specialundervisning. Den gennemgår også reglerne for økonomisk støtte til egenbetalingen. Pjecen henvender sig til efterskoler og til forældre, der ønsker et overblik over reglerne.