Regnskabsmæssig håndtering af restancer
Skolen bør så vidt muligt forsøge at komme i dialog med forældre om evt. manglende betaling, før det kommer så vidt, at beløbet bliver til en restance. Der kan være mange årsager til, at betalingsevnen svinder og hvis man fx skal finde en løsning i form af supplerende individuel elevstøtte, skal det gøres i løbet af skoleåret.

Når først beløbet ikke er blevet betalt, har skolen pligt til at forsøge at inddrive det skyldige beløb. Der er i statens regnskabsregler ikke faste procedurer for, hvordan man skal tilrettelægge inddrivelsesarbejdet, dvs. hvornår man sender en rykker, hvilke gebyrer man tager, osv. Det bør dog være varslet over for fx forældre, hvilke finansielle konsekvenser der vil være ved manglende betaling, dvs. hvilke gebyrer og renter, som løber på.

Generelt er det vigtigt at kunne dokumentere over for revisor, at skolens håndtering af restancer er systematisk, og at fristerne for udsendelse af rykkere ikke er unødigt lange. Nogle skoler står selv for at sende rykkere ud, mens andre fx bruger en advokat.

Inddrivelse gennem SKAT
SKAT har overført alle de skoler, der var oprettet i det gamle inddrivelsessystem EFI, til det nye inddrivelsessystem på Fordringshaverportalen, hvorfor restancer igen kan inddrives via SKAT.

Det tillige muligt for skoler, som ikke var oprettet i EFI, at blive oprettet i systemet.

Anmodning om oprettelse skal sendes til fordringshaver@gaeldst.dk med følgende oplysninger:

CVR.nr.
Navn på efterskolen
E-mail (fællespostkasse)
Telefonnummer
Adresse

Kontaktoplysninger til den eller de ansvarlige for opkrævning:
Navn
E-mail
Telefonnummer

Hvis skolens krav omhandler en manglende betaling for skolepenge, vil det som udgangspunkt være den fordringstype, der hedder ELEVBET – elevbetaling på efterskoler og frie fagskoler som efterskolen skal sende deres krav ind på. Man kan her læse mere om kravene, efterskolerne skal overholde for at kunne indtaste fordringer i den nye portal.

Artiklen er senest revideret den 8.3.2021
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66