Jubilæumsgratiale til lærere og ledere på efterskoler ydes efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

Det betyder, at skolen skal betale et gratiale til lærere og ledere, der har været ansat på skolen i 25, 40 eller 50 år. Kun ansættelse ved efterskoler indgår i jubilæumsancienniteten. Skolen kan vælge at medregne ansættelse ved beslægtede skoleområder, dvs. ved skoler, der giver undervisning til elever fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Hvis den ansatte har haft ansættelser ved flere efterskoler, eller ansættelsen har været afbrudt, sammenlægges de forskellige beskæftigelsesperioder.
TAP’ere får almindeligvis også jubilæumsgratiale efter samme regler. 

Gratialet beskattes efter reglerne i Ligningsloven § 7 U, hvilket betyder, at der er et skattefrit bundfradrag på 8.000 kr. Beløbet reguleres ikke.

Den ansatte får også en fridag med løn i anledning af jubilæet.

Niveau 31. marts 2012:
25 års jubilæum 6.000 kr.
40 års jubilæum 7.600 kr.
50 års jubilæum 9.000 kr.

Beløbet procentreguleres. Skolen kan fastsætte et større gratiale.