Under læreruddannelsen skal de studerende ud i praktik 3 gange.
I praktikkerne skal de studerende planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb, og i hver periode vil der være forskellige hovedtemaer, som gradvist giver den studerende kendskab til didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Én af praktikkerne kan foregå på en efterskole, og praktikken afsluttes altid med eksamen med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Grundlaget for bedømmelsen er kompetencemål formuleret inden for de tre områder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.

Hvordan får skolen praktikanter?
Efterskolen kan tilbyde sig som praktiksted og derved stå på professionshøjskolernes liste over praktikskoler. I praksis er det oftest den studerende eller en praktikgruppe, der tager kontakt til efterskolen. Herefter aftales nærmere, hvordan og hvornår.
OBS! Efterskolen skal være godkendt til at have lærerstuderende (se hvordan nedenfor).

Godkendelse som praktikskole
Efterskolen skal godkendes af en professionshøjskole til at modtage studerende fra læreruddannelsen. Det sker ved, at der udarbejdes en uddannelsesplan, som godkendes af en professionshøjskole. Denne godkendelse gælder herefter for alle professionshøjskoler i landet.

Eksempler på uddannelsesaftaler:
Hørby Efterskole
Skyum Idrætsefterskole

Om efterskolen som praktiksted
Efterskolen kan med fordel lægge nedenstående information på skolens hjemmesiden, så de lærerstuderende kan se, hvad skolen forventer af dem under et praktikophold.

1. XX efterskole samarbejder med følgende læreruddannelsessted(er)
vilket/hvilke
2. Skolen er specielt velegnet for praktikanter med følgende fag/interesser:
NB! Lærerstuderende skal i praktik i deres linjefag.
3. Krav vedrørende tilsyn (hverdage og weekend)
Skal de deltage i en weekendvagt? Dagvagter?
4. Andre forventninger til praktikanter
F.eks. indgå i en kontaktgruppe, deltage i lærermøder/forældremøde?
5. Procedure ved aftaler med lærerpraktikanter
F.eks. besøge skolen inden der indgås en aftale/møde med praktikvejlederne inden praktikken
6. Praktiske forhold
Er der overnatningsmuligheder? Andet?
7. Andet
F.eks. hvilket tidspunkt på året, der passer efterskolen bedst? Mulighed for mere end én praktikant? Max. antal? Har skolen en uddannet praktikvejleder?
 
Økonomi
Efterskolen får udbetalt et praktiktaxameter pr. studerende for at løse uddannelsesopgaven. Beløbet fastsættes på finansloven hvert år og kan derfor variere.
Tiden, som praktiklæreren bruger med den lærerstuderende, aftales i den gældende overenskomst.
Yderligere info

Lovbekendtgørelse
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen herunder Kompetencemål for Praktik