Alle efterskoler skal have formuleret en skriftlig lønpolitik.

Lønpolitikken bør understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens personalepolitik, og beskrive, hvordan skolen anvender Ny Løn. Lønpolitikken kan angive kriterier for løntillæg, men den skal ikke indeholde de konkrete aftaler om løntillæg eller beløbsstørrelser.

En lønpolitik er ikke et egentligt aftalespørgsmål, hvor der skal nås enighed mellem TR /ansatte og skolens ledelse, men fastlægges af ledelsen. Den bør dog udarbejdes i dialog med de ansatte. Lønpolitikken bør løbende revideres, så den passer til skolens aktuelle mål.

Ledelsen på skolen bør forhandle Ny Løn ud fra principperne i lønpolitikken.

Overenskomstparterne har i fællesskab formuleret pjecen: Lønpolitik – en vej til skolens mål.