Orienteringspligt til kommunerne ved skolestart og afbrud
Det fremgår af Efterskoleloven, at efterskoler skal orientere elevens hjemkommune om såvel optagelse på efterskole som afbrud af efterskoleophold. Orienteringspligten gælder for alle undervisningspligtige elever, men det er normal procedure at orientere om alle elever på skolen.

Der orienteres på følgende tidspunkter:

Ved skoleårets begyndelse: senest 5 dage efter skolestart skal elevens hjemkommune orienteres om, at eleven er påbegyndt efterskoleophold eller alternativt ikke begyndt på skolen.

I løbet af skoleåret: Hurtigst muligt og senest 5 dage efter et afbrud skal elevens hjemkommune orienteres herom. Det gælder uanset om afbruddet er på familiens eller skolens initiativ. Hvis skolen optager nye elever i løbet af skoleåret, orienteres hjemkommunen tilsvarende herom.

Ved afbrud i løbet af skoleåret, kan der være situationer, hvor der er behov for yderligere orientering til f.eks. sagsbehandler eller KUI.

Ved skoleårets afslutning: senest 5 dage efter skoleårets afslutning skal elevens hjemkommune orienteres om, at eleven har afsluttet efterskoleopholdet.

For brugere af KOMiT orienteres elevens hjemkommune om start og afbrud via en særlig funktionalitet i programmet, der hedder ”tilbagemelding.dk”

Efterskolelovens §2, stk. 9: Skolerne giver de kommuner, hvor undervisningspligtige elever er tilmeldt folkeregistret, meddelelse om optagelse og kursets varighed. Forlader disse elever skolen inden kursets afslutning, eller opfylder de ikke undervisningspligten, skal skolerne underrette kommunerne herom. Det samme gælder, hvis skolen ophører med at modtage tilskud efter denne lov.