Efterskoleforeningen vil gerne sikre TAP-personalet på skolerne en god pensionsordning. Derfor har foreningen i samarbejde med de øvrige skoleforeninger og pensionsmæglerne Willis Towers Watson indgået en aftale med Velliv.

Pension udgør en væsentlig del af den samlede løn. Derfor sikrer Efterskoleforeningen sammen med Højskoleforeningen, Friskoleforeningen og Foreningen af Frie Fagskoler i samarbejder med mæglerfirmaet Willis, der er uafhængig af pensionsselskaberne, en god pensionsordning med tilhørende dækning ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Der gælder dog andre regler for ansatte i fleksjob.

Pensionsordningen er med års mellemrum i udbud for at sikre de bedst mulige vilkår. Velliv er leverandør på ordningen fra 1. januar 2017.
Et centralt element i denne pensionsordning er bl.a., at skolen som arbejdsgiver kan modtage udbetalingen fra tab af erhvervsevneforsikringen, hvis den syge medarbejder opfylder kriterierne for udbetaling af forsikringen, og der fortsat udbetales fuld løn til den syge medarbejder.
Herudover sikres at pensionsordningen er afpasset ift. enhver tids gældende lovgivning og markedspraksis via Willis Towers Watson. Fx er der i ordningen sikret ekstra forsikringsudbetaling til medarbejdere ved tab af erhvervsevnen ifm. Jobafklaringsforløb/ressourceforløb, at forsikringerne løber til gældende folkepensionsalder opnås, at medarbejderne får en proaktiv og uvildig vurdering af deres egen pensionsordning hvert 3 år, og at der tilbydes tovholderforløb til syge medarbejdere i form af Willis Stifinder m.m.
Nærmere information om ordningen kan ses her

Skoler der endnu ikke er en del af Skoleforeningernes firmapensionsordning, kan blive omfattet ved at kontakte Willis Towers Watson på mail: dk-skole@willis.com der også gerne tilbyder sammenligning med eksisterende ordninger på skolen.