Efterskolerne er døgnskoler, hvilket indebærer, at det ikke er muligt at give eleverne egentlig læseferie. Efterskolerne skal opfylde lovens krav til undervisningens omfang i prøveperioderne, og der kan derfor ikke gives læseferie hverken i hjemmet eller på skolen, men der skal selvfølgelig ske en kvalificeret forberedelse af eleverne til deltagelse i prøverne.

Efterskolerne er forpligtede på både undervisning og samvær, og det forudsættes, at skolen sørger for god kvalitet i sit tilbud – også i prøveperioden. Ministeriet har præciseret kravene til indholdet af undervisningen i dette hyrdebrev fra 25. april 2019.

Efterskolerne har et personalemæssigt problem i prøveperioden, idet skolens lærere både skal være eksaminatorer ved egne holds prøveafvikling samt stå til rådighed som censorer ved et tilsvarende antal prøver på andre skoler. Samtidig skal de elever, som ikke går til prøve, fortsat have undervisning i fuldt omfang.

I samråd med Undervisningsministeriet er nedenstående administrative vejledning vedrørende prøveperioden blevet udarbejdet.

  • En skriftlig prøvedag vil uanset prøvens/prøvernes omfang og placering kunne indregnes i undervisningstiden som en hel undervisningsdag svarende til 4 timers undervisning.
  • En mundtlig prøvedag vil uanset prøvens/prøvernes omfang kunne indregnes i undervisningstiden som en hel undervisningsdag svarende til 4 timers undervisning.
  • Forberedelse til prøverne, planlagt og tilrettelagt af skolen og med en ansvarlig lærer, vil kunne indregnes i elevens undervisningstid.
  • Det er skolens ansvar til stadighed at sikre, at hver enkelt elev opnår den krævede mindste undervisningstid - også i prøveperioden. Skolen skal tilbyde undervisning i tilstrækkeligt omfang til, at hver enkelt elev opnår 21 ugentlige undervisningstimer placeret korrekt på fem hele undervisningsdage, og således at lovens hovedsigte kan opfyldes i prøveperioden.

NB. Det skal bemærkes, at ovennævnte administrative vejledning kun vedrører prøveperioden. Lektielæsning/stilletime betragtes ikke som undervisning, hverken udenfor eller i prøveperioden. Da forholdene i folkeskolen og efterskolen ikke er ens, anbefales det at orientere forældrene om disse procedurer.

Artiklen er senest revideret 21.06.2019.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen, bn@efterskolerne.dk, 33 17 97 66