Efterskolerne er omfattet af aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Det betyder, at hvis der på skolen er 25 eller flere ledere og lærere skal der oprettes et samarbejdsudvalg. Det tekniske administrative personale tæller ikke med, da de ikke er omfattet at overenskomst med staten. Er der færre end 25 lærere og ledere, er der ikke pligt til – men mulighed for - at oprette samarbejdsudvalg (SU). Hvis der ikke oprettes et SU, skal der samarbejdes efter samme principper, som er indeholdt i aftalen.

Hvis der etableres et SU, bør det teknisk administrative personale inddrages også i det samarbejde, der foregår gennem den formelle samarbejdsstruktur.

Aftalen har karakter af en rammeaftale, som forudsættes udfyldt af skolens SU.

Samarbejdsudvalget har som opgave at sikre gensidig information og drøftelse samt at udforme retningslinjer om arbejds- og personaleforhold. Aftalen pålægger ledelsen en særlig informationspligt om arbejdspladsens udvikling og forventede udvikling i aktiviteter, økonomisk situation, strukturændringer og situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Denne information og mulighed for efterfølgende drøftelse skal etableres mellem den ledelse, som har kompetencen, og medarbejderrepræsentanter. I aftalen er der fokuseret på nogle områder, som samarbejdsudvalget skal være særlig opmærksom på. Samarbejdsudvalget skal således bl.a. drøfte skolens mål, strategi, personalepolitik, budget, større rationaliserings- og omstillingsprojekter, herunder udbud og udlicitering, kompetenceudvikling, systematisk opfølgning på APV, det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret stress, medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed, opfølgning på sygefravær mv., chikane og vold samt job på særlige vilkår.

Det er muligt at sammenlægge samarbejds- og sikkerhedsudvalg i et medindflydelsesorgan (MIO).