Primære kontakter i Efterskoleforeningen er konsulenterne:

Bjarne Bundsgaard Nielsen, 33 17 97 66, bn@efterskolerne.dk
Sine Eggert, 33 17 97 68, se@efterskolerne.dk
Hanne Lautrup, 33 17 95 86, hl@efterskolerne.dk

Nyttige links

Efterskoleforeningens administrationsgruppe, som arrangerer kurser, ajourfører administrationsmaterialer m.v.
Jacob Lycke-Hjul, tlf. 27 62 19 19
Rita Nielsen, Efterskolen Epos, tlf. 50 30 41 81
Sine Eggert, Efterskoleforeningen, tlf. 33 17 97 68

Facebookgruppen: Kontoransatte i Efterskolen
Administrative medarbejdere på efterskoler har mulighed for at tilmelde sig Facebookgruppen.

KOMiT
Sivmosevænget 4a, 5260 Odense S Tlf. 62 61 43 54
Flertallet af efterskoler er medlem af KOMiT, som tilbyder en række edb-systemer/moduler (KOMiT og Viggo), som kan til og fravælges efter behov på den enkelte skole. KOMiT tilbyder desuden kurser i diverse programmer.