Skoleassistenter skal ansættes efter læreroverenskomsten.