Efterskoleforeningen administrerer to stipendieordninger, hvorfra der kan bevilges tilskud til et efterskoleophold: stipendieordningen En Håndsrækning samt stipendieordningen til flygtninge/indvandrere og herboende grønlandske unge.

En Håndsrækning er en stipendieordning finansieret via midler fra Egmont Fonden, som Efterskoleforeningen administrerer. Der kan bevilges op til 20.000 kr. årligt til nedsættelse af betaling for efterskoleophold.

Stipendiet kan søges af familier med en samlet årsindtægt på under 275.000 kr., og hvor den unge har et særligt behov for et efterskoleophold pga. f.eks. indlæringsvanskeligheder eller problemer i skolen og/eller i familien.

Stipendieordning til flygtninge/indvandrere er en stipendieordning finansieret via midler fra Børne- og Undervisningsministeriet, som Efterskoleforeningen administrerer. Der kan via ordningen bevilges op til 30.000 kr. årligt til nedsættelse af betaling for efterskoleophold.

Stipendiet kan søges af flygtninge/indvandrere fra ikke-vestlige lande samt herboende grønlandske unge, hvis familie har en samlet årsindtægt på under 365.000 kr.

Læs mere om begge stipendieordninger her