Medarbejdere kan tegne en sundhedsforsikringsordning gennem Willis-Tower-Watson. Det er ikke et krav, at skolen er med i forsikringsprogrammet eller pensionsprogrammet gennem Willis, for at medarbejderne kan benytte tilbuddet.

Det er ikke muligt at tegne hverken helt eller delvist arbejdsgiverfinansierede sundhedsforsikringer for ansatte på efterskoler. Forsikringen tegnes således af medarbejderen selv, og præmien opkræves derfor én gang årligt direkte hos den enkelte medarbejder. Forsikringen tilbydes af selskabet Dansk Sundhedsforsikring, og både teknisk/administrativt personale og lærere kan kontakte Willis for at tegne den.

Se mere om forsikringen her

Willis kan kontaktes herom på dk-skole@willistowerswatson.com