Skolerne kan tilbyde medarbejderne, at skolen etablerer og administrerer en sundhedsforsikringsordning og trækker bidraget til ordningen af de tilsluttede medarbejderes nettoløn.
Det er ikke muligt at tegne helt eller delvist arbejdsgiverfinansierede sundhedsforsikringer for ansatte på efterskoler.

Det er muligt at tegne sundhedsforsikringen via Willis hos Dansk Sundhedsforsikring, se nærmere her
Det er ikke et krav for at benytte tilbuddet, at skolen i øvrigt er med i forsikringsprogrammet eller pensionsprogrammet gennem Willis.
Både TAP og lærere kan tegne sundhedsforsikringen.

Willis kan også kontaktes herom på dk-skole@willistowerswatson.com