Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør hvert år i forbindelse med finanslovens vedtagelse et takstkatalog. I takstkataloget kan skolerne finde de aktuelle takster for tilskud og statslig elevstøtte. Find takstkataloget på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.