Primo januar 2019 fik Undervisningsministeriets tilskudsbreve nyt udseende. Disse tilskudsbreve har voldt mange administrative medarbejdere vanskeligheder, idet det er svært at få overblik over indholdet af brevet, som blot består af et regneark.
Jacob Lycke, der er selvstændig konsulent for flere skoler, og som mange sekretærer kender fra Efterskoleforeningens kurser, har nu udarbejdet to regneark, som skolerne kan benyttet til at få overblik over brevene.

Det ene regneark kan benytte til tilskudsbreve til og med april 2019 og kan downloades her. Det andet ark gælder for tilskudsbreve fra og med maj 2019 og kan downloades her 

Vejledningen til arket kan downloades her.

Tilskudsbrevene kan hentes på brevportalen, som du finder her brevportalen.uvm.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer til skemaet kan du kontakte Jacob Lycke pr. mail på jlycke@privat.dk