Forud for et kursusår (skoleår) skal der udarbejdes en plan over planlagte kurser på skolerne. Langt de fleste efterskoler har kun et kursus, som varer 40, 41 eller flere uger. Årsplanen skal godkendes af skolens bestyrelse forud for skoleåret. Den er et vigtigt dokument, fordi den danner grundlag for optælling af elever og dermed for udmåling af statstilskuddet til skolerne.

Årsplanen skal foreligge på et bestemt skema. Undervisningsministeriets lovpligtige årsplanskemaer kan hentes her:

Årsplansskema

Ændringsskema

Vejledning til årsplan

Foreningen har også udarbejdet hjælpemateriale til årsplan

Eksempler på brug af kalender 09-10

Eksempel på årsplan 09-10

Årselevprognose (hjælpeskema til beregning af årselevtal)

Efterskoleforeningens gamle skema til kursusplan