Efterskolerne skal beskrive deres selvvalgte værdigrundlag, ud fra hvilket skolens virksomhed er tilrettelagt. Værdigrundlaget skal offentliggøres på skolens hjemmeside og skal i det hele taget det oplyses til enhver, der måtte ønske det.
Fra august 2012 er det ikke længere et krav for efterskoler, at værdigrundlaget er indarbejdet i skolens vedtægter.