Overgange til nye fællesskaber
Bjergsnæs Efterskole

Udviklingsprojektet har fokus på at understøtte efterskoleelevers overgang til nye fællesskaber i fritidslivet - primært inden for idrætsforeningerne - når eleverne forlader efterskolen. Projektet laves i samarbejde med DGI og projektets produkt indeholder erfaringer, undervisningsforløb og gode råd til hvordan efterskoler kan klæde de unge på til at tage et ansvar og være en del af civilsamfundet og en del af foreningslivet.
Læs publikationen her
Udvikling af delvis prøvefri 10. klasse med fokus på bæredygtighed
Brejninggaard Efterskole

I dette udviklingsprojekt har efterskolen udviklet et 10. klasses-tilbud med fokus på at sikre en god praktisk og teoretisk overgang til ungdomsuddannelse. I projektet har eleverne i efteråret modtaget timer i de optagelsesgivende fag til ungdomsuddannelserne: dansk, matematik og engelsk som koncentrerede læringsforløb og dernæst afsluttet med FP10 til jul. Foråret er opbygget som et prøvefrit forløb omkring tre moduler: fagkurser, linjefag og GymCulture, der alle er studieforberedende til ungdomsuddannelse. Projektet er fuldt af DPU, der har udarbejdet en grundig rapport med evalueringer samt inspiration til andre skoler, der ønsker at arbejde med 10. klasse.

 

Fra 2 til 3 hjem

Brøruphus Efterskole

Projektet har fokus på skilsmissebørn på efterskole og udarbejdet et forløb om at etablere gruppeforløb med elever, som går fra 2 til 3 hjem, når de kommer på efterskole for at fremme trivsel og læring for disse unge. 

Projektet er resulteret i en podcastserie i 3 afsnit med deltagelse af medvirkende lærere, elever. Den henvender sig primært til pædagogisk personale på efterskolerne. Find dem på Podcaststreamingtjenester.

snusFORBI

Frøslevlejrens Efterskole

I samarbejde med to andre efterskoler samt CFU ved UC Syd har skolen udviklet redskaber, der kan anvendes til at arbejde forebyggende med en sundhedspædagogisk tilgang til snus.
Der er udarbejdet lærer- og elevvejledning,  plakater m.v. der kan hentes her.

Teknologisk værksted

Hedens Efterskole
Teknologisk værksted som redskab til udvikling af sociale kompetencer og konflikthåndtering for særligt sårbare unge.

Projektets formål var at etablere et teknologisk værksted, rettet mod en gruppe elever med en særlig interesse for teknologi, samtidig med at de står over for sociale udfordringer. Målet var at skabe et miljø, hvor eleverne, med personalets anvendelse af low arousal-metoder, kan forbedre deres evner til at håndtere konflikter og dermed opnå bedre sociale relationer.  

Projektet har udarbejdet en dokumentar om deres erfaringer med projektet. Link til dokumentar 

Dialogisk undervisning - mellem læring og livsoplysning

Korinth Efterskole

Projektets formål er bedre undervisning for eleverne i 9. og 10. klasse på efterskolen. Projektet DIALOG ønsker at udvikle en levende, inddragende og aktiv tilgang til undervisningen, der fremmer elevernes læring og sociale trivsel, og som om-og oversætter efterskolens hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse til konkret praksis. Gennem en intervention, der er inspireret af aktionslæring, udvikles, afprøves, observeres og evalueres dialogiske tilgange til undervisningen. 

Der er udarbejdet et inspirationskatalog, der kan downloades her.

Seksuel dannelse i efterskolen
Ollerup Efterskole

Projektets formål var at give eleverne indsigter og redskaber til at kunne træde ind i den seksuelle og relationelle verden med frihed og integritet. Gennem projektet er der udviklet og afprøvet en række undervisningsforløb på flere efterskoler, som er samlet i et undervisningsmateriale til efterskolelæreren.

Download undervisningsmaterialet her

Evaluerings- og eksamensformer i projektklasser
Viby Efterskole

Efterskolen har arbejdet med evalueringer i efterskolernes 10. årgang, der ikke afsluttes med folkeskolens 10. klasses-prøver. 

Skolen har afsluttet projektet med udgivelsen af et inspirationskatalog, der er målrettet lærere, som underviser på eller som ønsker at starte prøvefri 10. klasser, og som ønsker inspiration til, hvordan man kan arbejde med evaluering og feedback som en gennemgående og integreret del af undervisningen.
Download inspirationskatalog her