Moderniseringsstyrelsen har meldt de nye satser ud for boligopvarmning. Prisen på varme reguleres hvert år pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december. Satsen for opvarmning af tjeneste- og lejeboliger og levering af varmt vand pr. 1. april 2022 er 162 kr. pr. nettokvadratmeter. Der er altså, trods aktuelt stigende energipriser, tale om et fald for denne sats, da den nuværende sats udgør 171 kr. pr kvm.

Brugeren af en tjeneste- eller lejebolig betaler selv for varme, vand (inkl. vandafledning) og elektricitet, og der foretages måleraflæsning ved ind- og fraflytning. Hvis der ikke er etableret målere for dette forbrug, følger skolen Finansministeriets cirkulære om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser og den årlige satsregulering.

Læs cirkulæret her