Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu meldt den nye sats ud for husleje. Huslejestigningen er beregnet til 1,7 pct. i forhold til det hidtil gældende bidrag inklusiv tidligere reguleringer.

Varslingen af det forhøjede bidrag til medarbejdere i tjeneste- eller lejeboliger skal ske med tre måneders varsel, dvs. inden 1. maj 2022, for at den regulerede leje kan være gældende fra 1. august 2022.

Vi er opmærksomme på, at Medarbejder – og Kompetencestyrelsen har udstedt cirkulæret meget sent i forhold til fristen. Hvis skolen først når at varsle huslejestigningen i maj måned, kan huslejestigningen først gælde fra 1. september 2022.

Læs cirkulæret her