Efterskoleforeningen er i øjeblikket i gang med at implementere et nyt medlems- og regnskabssystem. Det medfører nogen forsinkelse på både fakturering fra Efterskoleforeningen og i nogle tilfælde også på betalinger, som I har til gode hos os.

Desuden er der som konsekvens af det nye system en række ændringer, som skolerne skal være opmærksomme på.

Til skoler, der modtager faktura på mail:
Fremover vil afsenderadressen på vores fakturaer være noreply@efterskolerne.dk. I skal markere mailadressen som sikker afsender. Så risikerer I ikke, at fakturaer ender i skolens spamfilter.

Til skoler, der modtager faktura via GLN:
Vi har udfordringer vedrørende kursusfakturering, så information om hvilket kursus og hvilke deltagere, der betales for, overføres desværre ikke til fakturaen. Der er rettelser på vej, men indtil det er på plads, skal vi nok holde jer opdateret.

Når vi er lidt længere med implementeringen af det nye system, kommer der en ny portal til ind- og udmeldelse af medlemmer. Skolerne får nærmere instruktioner, når det er i drift. Indtil videre bruges Camponline.

Vi håber, at I vil have tålmodighed med os lidt endnu. Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Helene Fagerdal på hf@efterskolerne.dk eller 3317 9584
Hanne Skøtt på hs@efterskolerne.dk eller 3317 9586