Arrangerer en efterskole et kursus eller en temadag for én eller flere skolers ansatte, kan man søge tilskud fra kursuspuljen til de undervisningsrelaterede udgifter som f.eks. honorar og transport til undervisere og kursusledere. Lærere, forstandere og viceforstandere fra efterskoler er tilskudsberettigede.

Der kan både søges tilskud til kurser, der henvender sig til en åben målgruppe med deltagelse af flere skolers ansatte, og til kurser, der alene tilbydes de ansatte på én efterskole. Lukkede kurser skal have mindst 7 timers fagligt indhold, mens åbne kurser skal have 4 timers fagligt indhold.

Der bevilges op til 60 kr. pr. deltager for hver time med fagligt indhold. F.eks. vil en kursusdag med deltagelse af 25 lærere fra flere efterskoler og et fagligt indhold på 4 timer udløse et tilskud på 6000 kr. Det kan bruges til honorar til en ekstern oplægsholder eller konsulent.

Regionerne kan også søge tilskud fra kursuspuljen til deres arrangementer på lige fod med de enkelte skoler.

Der skal så vidt muligt søges tilskud forud for kursets afholdelse, men da vi har midler i overskud, kan der godt bevilges tilskud med tilbagevirkende kraft i dette skoleår, hvis dokumentationen er i orden.

Læs mere om betingelserne for at søge tilskud og find ansøgningsskema her

Kontakt Hanne Skøtt hs@efterskolerne.dk, 33 17 95 86, hvis der er spørgsmål