Det er snart tid til at skolerne skal afgive standpunkts- og prøvekarakterer samt uddannelsesparathedsvurderinger (UPV). Første officielle frist er 3. juni, men der ligger en anbefaling om, at skolerne senest d. 1. maj afgiver karakterer i de skriftlige prøver i dansk og matematik, da disse prøver afholdes 2. - 4. maj.

Efterskoleforeningen har lavet en oversigt over de forskellige tidsfrister og regler for afgivelser af karakterer og UPV. Den er sendt ud med nyhedsbrevet Vejledningsnyt til alle vejledere. Oversigten er også relevant for sekretærer og ledere. Læs mere her