En udtømmende liste over, hvad man skal huske på den enkelte skole i forbindelse med forstanderskifte, er umulig at udarbejde, da det er forskelligt fra skole til skole, hvad forstanderen har adgang til.

Men det vigtigste er at ændre kontaktoplysningerne i skolens stamdata hos Børne- og Undervisningsministeriet. Det gør man ved at hente en formular på ministeriets hjemmeside, hvor man skriver de data ind, der skal ændres. Samme skema skal udfyldes, hvis skolen får ny formand eller ny revisor. Skemaet kan hentes her (nederst på siden).

Derudover er det vigtigt, at skolens oplysninger i Efterskoleforeningens medlemsdatabase rettes til, så vi har de rigtige oplysninger, når vi sender mail direkte til forstanderne, samt at oplysningerne på vores hjemmeside er korrekte. Kontakt Hanne Skøtt på hs@efterskolerne.dk hvis I er i tvivl om, hvordan medlemsdatabasen opdateres.

Derudover bør skolen give besked til revisor, pengeinstitut og realkreditinstitut.

Hvad der er lige så vigtigt er, at tidligere ledere og medarbejderes adgang til ovenstående lukkes ned, så snart de er fratrådt.