Som et resultat af arbejdstidsaftalen for efterskolelærere er skolernes ledelse forpligtet til at gennemføre en procedure for dialog mellem TR og skolens ledelse, kaldet Samarbejdssporet. Efterskoleforeningen og FSL gennemførte sidste år en række workshops om samarbejdssporet, og mange skoler er godt i gang med processen.

Et gennemgående princip i samarbejdssporet er blandt andet, at ledelse og tillidsrepræsentant samarbejder om at indhente fælles viden om blandt andet:

- erfaringer med, hvordan der arbejdes med skolens/institutionens målsætninger
- erfaringer, som kan have betydning for ledelsens prioritering af lærernes arbejdstid og opgaver, som lærerne skal varetage den kommende normperiode
- principper for lærernes tilstedeværelse
- principper for mødeaktiviteter og balancen mellem lærerens selvtilrettelagte tid og det fælles kollegiale samarbejde

Ledelsens udarbejder på baggrund af drøftelsen mellem tillidsrepræsentant og ledelse, som led i det lokale samarbejdsspor, et forslag til en Skoleplan. Forslaget præsenteres på et møde mellem ledelsen og lærere med henblik på, at lærerne kan kvalificere skoleplanen.

Til inspiration for arbejdet med samarbejdssporet har aftaleparterne udarbejdet et procesværktøj, som illustrerer og eksemplificerer processen. Procesværktøjet kan hentes her. Her findes også en skabelon til at udarbejde en Skoleplan.

Vi har skrevet en artikel om de vigtigste elementer i arbejdstidsaftalen i vores Leksikon og aftalerne ligger i sin fulde længde under punktet Love, regler og aftaler på efterskolerne.dk

På den enkelte skole kan man lokalt aftale hvordan samarbejdssporet skal gennemføres, men man kan ikke undlade at gennemføre en samarbejdsproces.