Efterskoler har mulighed for at få tilskud til skolens udgifter til elevtransport mellem skolen og brobygningsinstitutionen for elever, der deltager i brobygning på 9. og 10. klassetrin.

Det gælder også for de efterskoler, som deltager i IBO-brobygning, herunder transport til virksomhedspraktik i forbindelse med IBO-forløbet.

Der bevilges ikke tilskud ved udgifter under 500 kr.

Ønsker man at søge tilskud, skal revisorattesteret opgørelse af udgifter og elevantal for skoleåret 2022/23 mailes til Hanne Skøtt på hs@efterskolerne.dk senest den 31. august 2023.

Læs mere om den administrative procedure her