Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennem længere tid arbejdet på udviklingen af et nyt sagsbehandlingssystem, der kan erstatte det nuværende SPS2005. Det nye system kommer til at hedde SPSA. Systemet sættes i drift mandag d. 23. oktober. Af samme årsag vil SPS2005 være lukket i hele uge 42, mens eksisterende data overflyttes til det nye system.

Hvis man gerne vil have et indblik i det nye sagsbehandlingsystem, har styrelsen lagt en lille video op på deres hjemmeside.

Fra foreningens side følger vi løbende implementeringen af det nye system. Følg selv med på spsu.dk