Inden Efterskolernes Dag søndag d. 24. september opfordrer vi alle skoler til at tjekke, om det er enkelt og ligetil for kommende forældre og elever at læse om betingelser og priser på skolens hjemmeside, herunder muligheden for at søge lokal efterskolestøtte (individuel supplerende elevstøtte).

Efterskoleforeningen udgav sidste år i december en vejledning om lokal efterskolestøtte med en række råd til administration af lokal efterskolestøtte

Foreningen ønsker bl.a., at alle skoler anvender det mere mundrette udtryk ”lokal efterskolestøtte” fremfor individuel supplerende elevstøtte. Det er der mange skoler, der allerede har taget til sig.

Og vi ønsker, at skolerne sikrer en ensartet og tydelig vejledning til forældrene om mulighederne for at søge ekstra støtte til et efterskoleophold. I den forbindelse opfordrer vi også skolerne til så vidt muligt at uddele lokal efterskolestøtte i faste portioner à 10.000 kr., 15.000 kr. og 20.000 kr., naturligvis med mulighed for at afvige i konkrete situationer, hvor det er nødvendigt.

Læs gerne vejledningen om lokal efterskolestøtte endnu en gang og find bl.a. inspiration til, hvordan I kan skrive om lokal efterskolestøtte på jeres hjemmeside.