Det har tidligere fremgået af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at skoler ikke kan kræve fremvisning af coronapas for gæster ved arrangementer på skolen. Ministeriet har nu præciseret over for os, at det er muligt, så længe der er tale om frivillig deltagelse. Skolens begrundelse herfor skal være saglig og proportional. Her kan hensynet til arrangementets størrelse eksempelvis indgå som overvejelse.

I er ikke forpligtet til det, men må altså gerne lokalt beslutte det, hvis I skønner det nødvendigt. Hvorvidt I tjekker coronapas ved indgangen, laver stikprøvekontrol eller blot regner med, at folk følger jeres henstilling, beslutter I selv.