Takstkataloget for 2022 er nu offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Den endelige godkendelse af finansloven mangler, men der plejer at være tale om en ren formalitet, og derfor kan man godt regne med, at de takster, der er fremlagt, bliver de endelige.

Efterskolerne er ikke blevet ramt af generelle besparelser, og derfor er de fleste takster steget lidt via almindelig regulering. Pris- og lønreguleringerne udgør 1,1 %, og bygningstaksterne, der reguleres på baggrund af anlægsindekset, opjusteres med 0,9 %.

En stigning i takster gælder dog ikke for specialundervisningstaksten på almene efterskoler og tillægstaksterne på ordblinde- og specialefterskolerne, der alle tre oplever et fald – mest markant specialundervisningstaksten på almene efterskoler, der er faldet med cirka 13.500 kr. sammenlignet med taksten for 2021. Inklusionstaksten til almene efterskoler er til gengæld for første gang steget en smule sammenlignet med 2021. Tilsvarende er grundtaksten til ordblinde- og specialefterskolerne steget.

I anden halvdel af 2021 blev den særlige pulje til individuel supplerende elevstøtte på ordblindeefterskoler indfaset. Beløbet, der tilfalder skolen, beregnes på baggrund af antallet af elever på de 10 nederste indkomsttrin i skoleåret 2020/21, og reguleres ikke. Taksten er på 4.217 kr./elev, der udløser støtten.

Ordblindefterskoler har således dobbelt så mange midler til individuel supplerende elevstøtte, som andre skoler. Midlerne kan kun anvendes til nedsættelse af elevbetalingen.

Taksterne for 2022 ser således ud:

1

Grundtilskud

594.927

2

Geografisk skoletilskud

187.667

3

Bygningsgrundtilskud

251.954

4

Driftstakst 1, undervisningspligtige

56.396

5

Driftstakst 2, ikke undervisningspligtige

48.707

6

Bygningstakst

4.409

7

Inklusionstakst, almene efterskoler

21.886

8

Specialundervisningstakst, almene efterskoler

85.466

9

Grundtakst, specialefterskoler

23.989

10

Tillægstakst 1, specialefterskoler

69.865

11

Tillægstakst 2, specialefterskoler

104.797

12

Meritgivende brobygningstakst

38.305

13

Dansk for tosprogede

14.332

14

Højeste ugentlige elevstøtte

1.331

15

Laveste ugentlige elevstøtte

641

16

Individuel supplerende elevstøtte

4.024

17

Individuel supplerende elevstøtte, ordblindeskoler

4.217

18

Mindste ugentlige egenbetaling, kostelever

1.627

 

Læs mere i BUVM’s orienteringsbrev til efterskoler og takstkataloget.