Med tilbagevirkende kraft fra d. 23. november 2021 genindføres d. 16. december muligheden for at få dagpenge op til 10 dage til pasning af børn under 14 år, der er hjemsendt på grund af covid-19. Det betyder, at skolen fra d. 16. december 2021 kan indberette medarbejderes fravær i NemRefusion. Når fraværet er indberettet kan medarbejderen søge barselsdagpengerefusion hos UdbetalingDanmark. Det er en betingelse for forælderens ret til dagpenge, at der ikke udbetales løn fra arbejdsgiveren under fraværet. Dagpengene kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiveren.

Medarbejdere kan ikke få dagpenge, hvis de i forvejen har ret til sygedagpenge pga. egen sygdom, eller hvis barnet er sendt hjem på linje med mange andre børn pga. en politisk udmelding. Det betyder konkret, at det ikke er muligt at få dagpenge til pasning af børn under den nuværende nedlukning af grundskoler fra 15/12 til 5/1.

Ordningen omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19, eller der, som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv., hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

Vejledningen om midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn kan læses i sin fulde længde her

Læs nærmere om indberetning i Nemfusion her