Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har oprettet en whistleblowerordning. Alle, herunder ansatte på efterskoler og forældre til elever på en efterskole, kan indgive oplysninger, hvis de har viden om eller kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en efterskole. Det kan fx være, hvis man ikke mener, at skolen lever op til kravet om, at undervisningen skal stå mål med undervisningen i folkeskolen. Dette kan være i forhold til kvaliteten af skolens undervisningsmaterialer, kvaliteten af undervisningen i flere eller enkelte fag eller antallet af undervisningstimer generelt eller i bestemte fag. Der kan også være tale om tilfælde, hvor der er bekymring for, om skolen overholder lovgivningen inden for eksempelvis persondata og skat.

Alle, der henvender sig til styrelsen, er sikret anonymitet. Ordningen giver mulighed for at tilskynde nogen til at rette henvendelse, som ellers ville have undladt det på grund af frygt for deres ansættelse, deres barns skolegang, medieomtale mv.

Som følge af et EU-direktiv skal private arbejdspladser med mellem 50 og 249 ansatte fra 17. december 2023 have en intern whistleblowerordning, hvor der etableres en indberetningskanal og fastlægges procedurer for intern indberetning og opfølgning herpå.

Vi er ved at undersøge, om Børne- og Undervisningsministeriets whistleblowerordning opfylder kravet om ”intern whistleblowerordning”, så den enkelte efterskole ikke behøver at oprette en selvstændig indberetningskanal. Skolerne bør derfor ikke at oprette en whistleblowerordning, før dette er afklaret.

Læs mere om ordningen på ministeriets hjemmeside