Regeringen har den 8. november 2023 fremsat et lovforslag om obligatorisk tidsregistrering med forventet ikrafttræden den 1. juli 2024. Lovforslaget udskyder den oprindelige ikrafttrædelsesdato, som var den 1. januar 2024.

Forslaget er en implementering af EU-Domstolens praksis i afgørelser om registrering af ansattes daglig arbejdstid. Loven pålægger arbejdsgiveren en forpligtelse til at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid.

Efterskoleforeningen følger lovforslagets videre behandling og vender tilbage, når vi har mere konkret viden om, hvordan lovforslaget vil blive implementeret på vores overenskomstområde.