Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har d. 28. november 2023 sendt orienteringsbreve til alle skoler med vigtige oplysninger om de skriftlige prøver.

Det drejer sig om, at alle skoler har nu mulighed for at være med til at afprøve et nyt prøveformat ved delprøven i skriftlig fremstilling i tysk, fransk og engelsk til prøverne i maj 2024. Der er tale om et nyt tekstfelt uden stave- og grammatikkontrol, der vil erstatte tekstbehandlingsprogrammer som Word eller Google Docs.

Fra vinterterminen 2024/2025 bliver det obligatorisk at anvende tekstfeltet i fremmedsprogsprøverne, men der er mulighed for frivilligt at afprøve tekstfeltet allerede til maj. Alle skoler har modtaget en mail med link til tilmelding. Der er tilmeldingsfrist 12. januar.

Læs mere i brevet her, der bør deles med alle lærere, der fører elever til prøve i fremmedsprog.

STUK har samme dag sendt orienteringsbrev om regler for digitale hjælpemidler og håndtering af snyd ved prøverne i skoleåret 2023/2024 og skoleåret 2024/2025. Brevet indeholder bl.a. oplysninger om regler for anvendelse af kunstig intelligens, herunder ChatGPT. Læs mere her.